CrokoClub Forum Index

Komandat OperServer

Shko poshtë

Komandat OperServer

Mesazh nga ELIN prej Sun Nov 22, 2009 4:32 pm

Komandat OperServer

GLOBAL – Dergon nje mesazh te gjithe personave ne rrjet.
STATS - Tregon disa statistika te serverit.


OPER LIST – Tregon listen e Services Operator


ADMIN LIST – Tregon listen e Services Admin


Komanda te disponueshme vetem per Services Operator dhe Admin


MODE - Mundeson venien apo heqjet e modeve ne nje dhome.


KICK – Mundeson te kicks nje vizitor nga nje dhome


CLEARMODES – Fshin modet, dhe banet te nje dhome.


CLEARCHAN – Nxjerr te gjithe chatuesit nga nje dhome (masskick)


KILLCLONES – Kill te gjithe chatuesit me te njejtin host te nje nickname.


AKILL – Mundeson administrimin e listes te AKILL


SESSION –Tregon listen e chatuesve te nje host


EXCEPTION – Mundeson administrimin e limitit e lidhjeve te nje host te caktuar.


LOGONNEWS – Mundeson administrimin te mesazheve te logon


OPERNEWS – Mundeson administrimin te mesazheve oper news


Komanda te disponueshme vetem per Services Admin


OPER – Mundeson Administratoreve te serviceve te shtojne apo te heqin nje operator te sherbimeve.


JUPE – Mundesoon te shkeputesh nje server, dhe nuk e lejon te rilidhet.


RAW – Mundeson dergimin stringhe RAW server’it.


SET – Mundeson impostimin te disa opcioneve te Services.


UPDATE – Mundeson shpetimin e database te sherbimeve ne server.


SHUTDOWN – Mundeson killimin e sherbimeve duke shpetuar database.


QUIT – Mundeson killimin e sherbimeve pa shpetuar datebase.


RESTART – Mundeson ristartimin e sherbimeve duke shpetuar database.


SU – Mundeson te futesh ne privilegjet e Super User.


Global


Lejon IRCops'ese te dergojne nje mesazh te gjithe userve te network'ut

/os Global Mesazhi

OperServ - STATS
Lejon IRCops te veshtrojne statistikat e rrjetit.

/stats o Shikon listen e oper qe jan shtuar ne shell

/stats g Shikon listen e gline-ve qe jan vendosur

/stats f Shikon listen e spamfilter

/stats k - Me ane te kesaj komande secili nga IRCOP mund te shikoj gjendjen e akilleve , kline , zline qe mund te kete serveri.

/stats q - Me ane te kesaj komande secili nga IRCOP mund te shikoj gjendjen e Qline d.m.th nick te rezervuar.

/stats u - Me ane te kesaj komande secili nga IRCOP mund te shikoj sesa kohe ka serveri UP .

/stats o - Me ane te kesaj komande seicli nga IRCOP mund te shikoj liten e ircop te serverit.

/stats c - Me ane te kesaj komande secili nga IRCOP mund te shikoj se kush server eshte I linkuar dhe ne cfare porte eshte

/os akill list Shikon listen e akill-eve qe jan vendosur


OperServ - OPER LIST

Mundeson veshtrimin e listes te Services Operator

/os oper list


OperServer-ADMIN-LIST

Mundeson veshtrimin e listes te Services Admin

/os admin list
OperServ - CLEARMODES

Fshin modet (i,k,l,m,n,p,s,t) si dhe banet e nje dhome.

/os clearmodes #Dhoma


OperServ - KILLCLONES

Kill'on te gjithe userat me te njejtin hostname te nickname te futur.

Nje AKILL perkohesisht, i formatit *@host, mundeson qe Klonet te mos lidhen menjehere

/os Killclones Nick


Kill


Me ane te kesaj komande mund te nxirrni momentalisht jashte nga serveri nje user.Kill behet gjithmone me nick

/kill Nick Arsyeja

Akill

Me ane te kasaj komande ju mund te nxirrni nga serveri nje ose disa
usera dhe kjo varet bga IP qe ata perdorin.Akill behet gjithemone me IP
ose me Host ose dhe me ident asnjehere me nick.Akill pak a shume eshte
I njashem me akick per nga menyra e vendosjes vetem se nuk maskohet si
akick dhe eshte me kohe ose permanent.

/os akill add *@Ip ( I Vendoset ne Ip )

/os akill add *@Host ( I vemdoset Ne Host )

/os akill add ident@ ( I vendoset ne Ident )

Per Heqjen e Akill

Me ane te kesaj komande ju mund te hiqni akill qe keni vendosur
vetem se do keni parasysh qe akill duhet hequr ne menyren qe eshte
vendosur d.m.th me te njeten mask.

/os akill del *@Ip

/os akill del *@host

/os akill del ident@

Kline

Kjo komand eshte e njgashme me akill dhe vendoset ne te njeten menyre si dhe per akill

/os kline add *@ip

/os kline add *@host

/os kline add ident@

Gline

Per Te Vendosur Gline

/gline *@host

/gline *@Ip

Per Heqjen e Gline

/gline -*@host

/gline -*@Ip

SpamFilter

Si Te Vendosim Nje Text Ne SpamFilter

/spamfilter add p block - Reason Text ( Bllokon nje text ne privat )

/spamfilter add c block - Reason Text ( Bllokon nje text ne channel )

/spamfilter add N block - Reason Text ( Bllokon nje text ne notice )

/spamfilter del p block - - Reason ( heq nje text nga spamfilter ne privat )

/spamfilter del c block - - Reason ( heq nje text nga spamfilter ne channel )

/spamfilter del N block - - Reason ( heq nje text nga spamfilter ne Notice )

Per Te Bere Vhost Nje Useri
/hs set Nick Kot@Kot OSe @Kot

Per ta aktivizuar/c`aktivizuar kete vhost

/hs on/off

/msg hostserv on/off

Gjithmon keto varen nga sherbimet qe ka ai Network


Shun

Kjo komand sherben per ti bere nje useri shun d.m.th kur ju
aplikoni kete komand mbi nje user ky qendon ne server vetem se nuk mund
te beje asnje komand nuk mund te hapi ansje kanal nuk mund te flasi ne
pv nuk mund te beje identify etj etj , e vetmja gje qe ky mund te beje
eshte /ping $me .Shun si edhe komanda kill behet vetem me nick te
perdoruesit.

/shun nick

/shun *@Ip

Per heqjen e shun

/shun -*@Ip

KESHILL

Pas marjes nga ju te IRCOP do tu keshilloja qe te benit kete komand :

./umode +ctkX

umode +c : Kjo te jep mundesine te shofesh te gjithe hyrjet dhe daljet e userave ne sever.

Umode +t : Kjo te jep nje report kur dikush nga userat ben komandat /links ose /list apo /admin etj.

Umode +X : kjo te jep mundesine te shofesh full IP ose Host kur ju beni /ns info nick apo shifni banlisten e kanaleve.

Umode +k : Kjo te jep mundesine te shofesh te gjithe killet akillet kline apo zline qe behen ne server.

OperServ - OPER

Mundeson Administratoreve te Sherbimeve te shtoje apo te heqi nje Operator Sherbimesh.

/os OPER ADD nick

(Shton nje Operator te Sherbimeve)

/os OPER DEL nick

(Fshin nje Operator te Sherbimeve)

/os Staff

(Tregon listen e Operatoreve te Sherbimeve)

OPER LIST mund te perdoret nga te gjithe IRCop'et. ADD e DEL mund te perdoren vetem nga Administratoret e Sherbimeve.

/os SET SUPASS Password

Imposton password'in per komanden SU.

Ky opcion mund te perdoret vetem nga Super te Sherbimeve.

OperServ - UPDATE

Mundeson qe sherbimet te shkruajne menjehere database'n e tyre ne server.

/os UPDATE

OperServ - SHUTDOWN
Mundeson qe sherbimet te shuhen duke shpetuar database.

/os SHUTDOWN


OperServ - QUIT

Mundeson qe sherbimet te shuhen ne menyre te menjehershme. Database
nuk shpetohet. Kjo komande duhet te perdoret vetem ne rastin se
ekzistojne probleme te shkruash te dhenat ne diskun fiksuar.

Per nje shutdown normal perdoret SHUTDOWN .

/os QUIT


OperServ - RESTART

Mundeson qe sherbimet te shuhen duke shpetuar datebase dhe te rindizen menjehere.

/os RESTART

OperServ - ADMIN

I lejon Super User te Sherbimeve te shtojne apo te heqin nje administrator te sherbimeve.

/os ADMIN ADD nick

(Shton nje Administrator te Sherbimeve)

/os ADMIN DEL nick

(Fshin nje Administrator te Sherbimeve)

ADMIN LIST mund te perdoret nga te gjithe IRCop. ADD e DEL mund te perdoren vetem nga Super User

Per Te Marr Nje User Me FOrce Ne Nje Dhome

/sajoin Nick #Dhoma

Per Ta Nxjerr USerin Me Force Nga Nje DHome

/sapart Nick #Dhoma

Ndryshim Nick

/os Raw SvsNick Nick Nick1

Operserv - Mode

/os mode #dhoma +v Nick

/os mode #dhoma +o Nick

/os mode #dhoma +a Nick

/os mode #dhoma +q Nick

/os mode #dhoma -v Nick

/os mode #dhoma -o Nick

/os mode #dhoma -a Nick

/os mode #dhoma -q Nick

Per Te Ndenjur Hide

/mode Nick +H

Per Te Mbyllur nje Dhome

/cs forbid #dhoma ( Arsyeja )

/cs drop #dhoma ( per ta rihapur )


Forbid Nje Nick

/ns forbid Nick

/ns drop Nick ( per ti hequr suspend )

Info

/info Ju mëson se kur është krijuar serveri,dhe disa informacione të shkurtra…

/admin Ju tregon se kush është Administratori i këtij serveri,dhe nëse ai është aktiv(online)

/motd Të tregon gjithë mesazhet e serverit..

/version Tregon versionin (llojin) e serverit…

/links Tregon të gjithë serverat që janë të lidhur në rrjet…

/who 0(zero) o Ju tregon të gjithe IRCop-at që janë online..

/lusers Kjo komandë ju informon me numrin e userave që janë të lidhur në rrjet…

/whowas nicku Shërben për të pare një nick që doli nga rrjeti,dhe ti s’munde ti bësh whois.Por komanda whowas ka informacione shumë të limituara për nickun që ishte në irc.Të tregon vetëm identin@ip/hostin.

/who #kanali Tregon të gjithë Nick-et që ndodhen në atë kanal.(Duhet të jesh me op në kanal që të shofësh listen e emrave,ose duhet të jesh ircop)

/uwho nick Është pothuajse si whois,vetëm që ti tregon informacionet në një dritare të vogël,dhe nuk ka informacione shumë të zgjeruara..

Manual OperSerV

/os uptime - Tregon per sa kohe serveri ka qene i ngritur

/os set superadmin on

/os oline Nick +a

mode Nick +HNpaqV

/mode Nick +iowghraAsTVxNWvHtG +kcfFjveGnNqSso

/os set superadmin off

/os oline NICK +iowghraAsRTxWvHtGp +kcfvGqso

Shton Nje Ircop Momental

/os oline NICK -iowghraAsRTxWvHtGp -kcfvGqso

Heq Nje Ircop Momental

/ns list * noexpire

/ns set Nick noexpire on

Sherben per te pare Liste

-NickServ- ELIN 00@00.00

-NickServ- OriginaL Forever@albania.Al

-NickServ- shiu Mbret@i.rruges

Per Shtimin/Heqjen/Ndryshimin E Nje Boti

/bs bot add Bot Ident Host Realname

Persh:/bs bot add Shqiperia Sherbimet Albunited.Com AlbUnited Network

/bs bot del Nick

Persh:/bs bot del Shqiperia

/bs bot change Nick1 Nick 2 Ident Host Realname

Persh:/bs bot change Shqiperia Ndihme Sherbimet TiranaLive.Com TiranaLive NetWork


/fjoin nick #dhoma - Me kete komande fut nje user me force ne dhome..

/move nick #dhoma - Me kete komande fut nje user me force ne dhome , por e nxjerr nga te gjitha kanalet e tjera.


Me respekt ELIN

o (locop) Local Operator
O (globop) Global Operator
C (coadmin) Gets +C on oper up. Is Co Administrator
A (admin) Gets +A on oper up. Is Server Administrator
a (services-admin) Gets +a on oper up. Is Services Administrator
N (netadmin) Gets +N on oper up. Is Network Administrator
r (can_rehash) Access to /REHASH server
R (can_restart) Access to /RESTART server
D (can_die) Access to /DIE server
h (helpop) Oper receives umode +h (helpop)
g (can_globops) Oper can send /GLOBOPS
w (can_wallops) Oper can send /WALLOPS
n (can_localnotice) Oper can send Local Server Notices
G (can_globalnotice) Oper can send Global Server Notices
c (can_localroute) Access to do local /SQUITs and /CONNECTs
L (can_globalroute) Access to do global /SQUITs and /CONNECTs
b (can_kline) Oper can /KLINE users from server
B (can_unkline) Oper can remove Klines
z (can_zline) Can add Z:Lines
Z (can_gzline) Can add global Z:Lines
t (can_gkline) Can use /GLINE, /SHUN and /SPAMFILTER
v (can_override) Can use OperOverride
q (can_setq) Can use +q
H (get_host) Gets +x on oper up
W (get_umodew) Gets +W on oper up
X (can_addline) Can use /ADDLINE
{O}kay (can_localkill) Access to do local /KILLs
{O}kay (can_globalkill) Access to do global /KILLs.
c = View connects/disconnects on local server
e = View 'Eyes' server messages (OperOverride, /CHG* and /SET* usage, ..)
f = View flood alerts
F = View connects/disconnects on remote servers (except U-lines)
G = View TKL notices (Gline, GZline, Shun, etc)
j = View Junk notices (not recommended for normal use)
n = View nick changes on local server
N = View nick changes on remote servers
o = View oper-up notices
q = View rejected nick changes due to Q:lines
s = View general notices
S = View spamfilter matches
v = View usage of /VHOST command
{O}kay = View KILL notices

_________________

WwW.CrokoClub.Com


avatar
ELIN
WebMaster
WebMaster

Male Numri i postimeve : 557
Age : 34
Location : ATHIN
Registration date : 03/10/2008

http://www.CrokoClub.tk

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi